4 stora nackdelar med obehandlade betonggolv

Det är inte ovanligt att man stöter på relativt obehandlade betonggolv i lager och i butiker. Det kan givetvis vara flera orsaker till att man inte valt att antingen behandla golvet genom en slipningsprocess eller lagt ett ytskikt i form av en beläggning eller liknande. Det kan vara att man helt enkelt skjutit upp kostnaden till ett senare tillfälle på grund av likviditetsskäl. Det kan också vara att man inte riktigt kunnat välja den golvlösning som passar bäst. Här ger vi några orsaker till varför du antingen bör behandla golvet med en slipningsprocess eller en beläggning.​

1. Obehandlad betong klarar inte fukt och kemikalier 

Beroende på inomhusmiljö riskerar olika golv att drabbas av stora temperaturskillnader, syror, salter, vatten och mekanisk belastning. En obehandlad betongyta kommer ganska snabbt kontamineras, spricka,  bli ordentligt smutsig eller i värsta fall frätas sönder av fukt och kemikalier. I dessa fall rekommenderar vi oftast en epoxibeläggning av typ Rigstula Design™ Red Compact eller Rigstula Design™ Microcement 

I industrimiljö och offentliga lokaler som toaletter och storkök rekommenderar vi Rigstula Design™ Red Compact för sin vattentäthet och höga kemikaliebeständighet. Rigstula Design™ Microcement är ett snyggt betongliknande alternativ för badrummet i din bostad.

2. Praktiskt taget omöjligt att hålla rent och hygieniskt 

Eftersom betongen ofta kan vara porös i sin renaste form kan det lätt bli så att den drar åt sig smuts och bakterier. I industriella, kommersiella och offentliga miljöer med lättare kemikalisk belastning och där den huvudsakliga belastningen är mekanisk. Med mekanisk belastning menar vi i det här fallet fotsteg, tryckar, pallyftare och liknande. När vi på Heimdall slipar och polerar ett betonggolv tillsätter vi vattenglas vilket stärker betongen och tätar mindre porer. I slutet av processen appliceras en dammbindare som impregnerar och skyddar betongen mot lättare spill och smuts samt bibehåller glans. 

Vi rekommenderar HTC Superfloor™ Platinum. Vid tyngre kemikalisk påfrestning Rigstula Design™ Red Compact.

3. Estetiken är en viktigare faktor än du tror 

En estetiskt tilltalande inomhusmiljön kan höja moralen på arbetsplatsen eller öka försäljningen i en butik. Här finns egentligen ingen anledning att tänka för mycket. Forskningen på detta område talar sitt tydliga språk – människor gillar vackra, snygga, kreativa och stilrena inomhusmiljöer oavsett om man är iklädd rollen som anställd eller kund. 

Inspiration: Så används industrigolv i kommersiell kontext >>
Arkitektur i fokus: Platsgjuten terrazzo >>
Trendspaning: Sidenmatta betonggolv >>

4. Arbetsmiljön och säkerheten är sämre 

På vissa arbetsplatser och i vissa inomhusmiljöer är det särskilt stor risk att människor ramlar eller halkar och i värsta fall gör sig illa. Vi har skrivit om hur golvlösningar kan användas för att 1) Minska risken för fallolyckor genom att dela in lokalen i sektioner med hjälp av färg, 2) Halkskydda golvet med sandad epoxibeläggning med struktur och 3) Använda en tydlig färg i lokalen med syftet att enklare upptäcka föremål på golvet.

Läs mer om golv och säkerhet här! 

Fler nyheter