Flytspackling och avjämning

Flytspackling är ett av våra vanligaste uppdrag eftersom det avjämnar, förstärker eller skapar lutande golv i många olika infrastrukturer. Oavsett om det rör sig om en industrilokal, badrum, kök, entrérum eller hall kan det finnas behov av flytspackling innan man täcker den befintliga ytan med lämplig beläggning. Flytspackel är i sig ingen slityta utan måste beläggas med till exempel massagolv.

När man flytspacklar måste hänsyn tas till underlag, temperatur, torktider, drag från exempelvis avlopp och rör och täckning vid dörröppningar innan spacklingen genomförs. En betongyta måste vara fri från olja och kemikalier innan den primas med lämplig fästprimer och måste i många fall slipas för att bli fri från orenheter och smuts. Flytspackling kan vara svårare än vad man från början kan tro och istället för att göra det själv och riskera att misslyckas kan du ta hjälp av Heimdall Industrigolv, vi är proffs på flytspackling!