Projekt

Ett urval av våra referensprojekt

Gatustensslipning, Gävle Centrum

Modern teknologi har gjort det möjligt att med relativt enkla medel lösa infrastrukturell degradering. Med diamantslipning ges möjligheten att renovera infrastrukturella ytor som broar och

Flowcrete Deckshield i Kv. Sprängaren

”Kvarteret Sprängaren är en ny port till Sundbyberg, ett dynamiskt gränsland i staden där historia möter framtida utveckling, där landskaplig högpunkt möter lågpunkt, där Sundbyberg

Karolinska Institutet, Biomedicum

”Experimentell forskning samlas i Biomedicum – Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under