Vad gör man mot rörelser i betongen?

Vad blir problemet med rörelser i betongen? 

Att betong rör sig är nog känt för de flesta. Materialet i sig är relativt sprött och har låg draghållfasthet vilket ökar riskerna för sprickbildning. Det kan ge när det skiljer i värme mellan betongen och dess omgivning. Man bör dock räkna med att all betong spricker, men vi på Heimdall vet att våra kunder önskar minimera denna sprickbildning i sina polerade betonggolv vilket vi givetvis kan sympatisera med. Vi har skrivit mer om betonggolv och sprickor här!
 


Betongrörelser är många gånger ett stort problem.
Foto från: Adobestock

Olika typer av sprickor 

Det finns fem typer av sprickor som är vanligt förekommande i betong. 1) Plastiska krympsprickor som uppstår när betongen fortfarande är plastisk, alltså innan härdning. Desssa sprickor uppstår alltså när vattnet evaporerar. 2) Expansionssprickor som uppstår när värme kommer in i betongen. Kan liknas vid en luftballong som expanderar av värmen. 3) Betongen kan ”lyftas upp”  när betongens underlag drabbas av tjäle som gör att marken expanderar. Detta är givetvis vanligast utomhus i vintertid. 4) Betong som i motsats till föregående helt enkelt sjunker tack vare sjunkande underlag. Också ett problem som är vanligast utomhus. Detta kan ske genom att det blir för mycket tryck ovanifrån av exempelvis stora, blöta snömängder eller liknande. 5) För snabb uttorkning. 

Så förhindras rörelser

För att förhindra rörelser och därmed sprickbildning görs enklast och bäst genom att dels armera betongen och tillsätta ballast. I vissa fall krävs dock att man använder sig av fogar och då finns det i huvudsak fyra olika typer man använder sig av beroende på ändamålet. 1) Dilationsfog, även kallad expansionsfog eller kanske ännu vanligast: dilfog. Det är denna typ av fog som syns i miniatyrbilden ovan och syftet med dilfogar är att tillåta rörelser i betongen utan att det blir för skadliga konsekvenser på den omringande infrastrukturen. Ofta används det som en fog mellan två separata betongkonstruktioner. 2) Krympfogar avser kontrollera krympning av plattan. 3) Mjukfogar mellan golv och vägg. 4) Dagfogar som separerar betongkonstruktionen i olika delar vid gjutningsfasen. Kan också göras mellan pelare och kolonner. 

Man bör notera att gjutningstekniken också är avgörande för att förhindra rörelser i betongen. Som tidigare nämnt måste härdningen av betongen måste gå långsamt för att förhindra sprickbildning. 

Fler nyheter