Så får du rätt kunskap om golv

​Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. Mässor och visningar är självfallet ett av de bästa sätten att få nyheter om golv från branschens leverantörer. Men för att få djupare kunskap om projektplanering eller konkurrensobereoende information om golv så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer. I dagsläget finns ingen oberoende aktör som gör samlade bedömningar av hela golvmarknaden. Detta är en roll som vi bedömer att golventreprenörer har en faktisk möjlighet att fylla. I synnerhet när det inte finns någon branschorganisation som fyller tomrummet.
På Heimdall tar vi själva relativt sällan egen kontakt med arkitekter eller konstruktörer i projekteringsfasen. Detta med undantag ifrån de nyhetsbrev vi skickar ut till yrkesgruppen. Nyhetsbreven kan du prenumerera på uppe i högra hörnet på vår hemsida.

Golventreprenörer kan ge arkitekter värdefulla praktiska tips kring golvlösningar och installationsprocessen. 
Foto från: Adobestock

Konkurrensoberoende kunskap

Som materialleverantör har man givetvis mycket bra kunskap om sina egna produkter, om branschen i stort och säkerligen också god kunskap om sina konkurrenter. Men man har i en rådgivningssituation ett eget intresse och incitamentstrukturen är tydlig – ’’vårt material ska bli föreskrivet’’. Med det inte sagt att materialleverantörerna inte ger nyanserade och evidensbaserade råd, men vad vi menar är att golventreprenörs intressen ser något annorlunda ut eftersom det primära intresset ligger i att lägga golvet, effektivisera läggningsprocessen och utföra golvarbeten där golvet håller över lång tid. Golvmaterialet är i sig en sekundär fråga. Om det är massagolv eller betonggolv spelar för en golventreprenör mindre roll annat än den funktion och de krav som ställs på inomhusmiljön. Än mindre spelar det någon roll vilken leverantör som levererar materialet. Det viktiga är alltså att rätt golv hamnar på rätt plats och det skiljer mycket på en fabrik och en skola. På detta sätt kan vi hävda att vi har större möjlighet att ge konkurrensoberoende och neutrala råd till arkitekter och konstruktörer.

Praktisk erfarenhet

Även om materialleverantörerna många gånger har mer teknisk kunskap om sina golv än entreprenörerna så har många golventreprenörer, Heimdall inkluderade, mångårig och praktisk erfarenhet av golvläggning vilket medför värdefull kunskap som bör beaktas redan i projekteringsfasen av projekten. Entreprenörer vet av erfarenhet att två rent funktionellt likvärdiga material kan ha olika inneboende egenskaper som visar sig i läggningsfasen och som således kan försvåra och fördyra kostnaden för beställaren. Vi hävdar därför att de bästa resultaten kommer i samråd med både leverantörer och och golventreprenörer.

Att nyttja golventreprenörer tidigt har även en annan viktig fördel – om du gör besök på entreprenörens tidigare projekt får du en god bild av hur golven fungerar och ser ut i kontext. Provbitar är en sak, en stor lokal med ordentligt ljusinsläpp en annan. Här kan du se vilka av Heimdalls projekt du kan besöka

Golventreprenörers begränsningar

Kunskapen hos golventreprenörerna har dock relativt uppenbara begränsningar. Jämförelser mellan olika material avgränsas till de material som golventreprenören själv arbetar med. Det är därför i de flesta fall svårt för en golventreprenör inom industrigolv att göra rättvisa jämförelser mellan massagolv och plastmattor. I dessa fall får man som arkitekt helt enkelt ta kontakt med flera entreprenörer och materialleverantörer. Här kommer ett antal golvtyper vi hävdar att vi har god kunskap om.

  • HTC Superfloor och andra typer av betonggolv. Superfloor kommer i fyra varianter; Platinum, Guld, Silver och Bronze. 
  • Flowcrete – Flowcrete levererar Peran STB för storkök, Deckshield ID för parkeringshus och Duracon RT för den som har en knapp installationstid. 
  • Eradur – Exempelvis Eradur Struktur, Eradur massiv SL och Degadur. 
  • Sika – Kända för sina komfortgolv; Sika Comfortfloor samt Sikafloor HyCem, en cementmassa som är godkänd enligt byggvarubedömningen och lämpar sig för teknikrum, kulvertar och fläktrum. 

Fler nyheter