Renovering av infrastruktur

Broar

Tack vare nya moderna slipmaskiner kan Heimdall Industrigolv skapa en perfekt yta både för beläggningar och ytskikt. Att stänga broar är påfrestande för samhället och det är viktigt att arbetet går snabbt och effektivt. Bland fördelarna med slipning finns snabbheten och skonsamheten mot konstruktionen. Detta skiljer sig mot till exempel en fräsmaskin som är långsammare och tuffare mot ytan


Vägar

Betongvägar kan med fördel slipas för att minska buller och partiklar. En betongyta som är nygjuten blir hårdare efter slipning då det mjuka toppskiktet avlägsnas och ballasten exponeras i högre grad. Fördelarna är likartade med asfaltsslipning med minskat buller, rullmotstånd och partikelemission.

Även asfalt kan slipas för avjämning av ytan. Minskat buller, lägre rullmotstånd, minskad partikelemission och en ljusare vägbana är bara några av fördelarna med att slipa asfalten istället för att lägga ny. Dessutom går slipningen betydligt snabbare!