Allt om ren inomhusluft och emissionsfria industrigolv

Som människa i det tjugoförsta århundradet utsätts man hela tiden för emissioner från olika typer av byggmaterial. För att möta detta problem har materialleverantörer försökt ta fram golv som som minskar dessa emissioner och förbättrar inomhusluften. Här är ger vi en kort guide om golvens roll i förbättrad inomhusluft.

Olika märkningar och klassificeringar

För att ta bort byggmaterial som har för höga nivåer av emissioner har det uppkommit en rad olika klassificeringar för att kunna avgöra om materialet är något man ska ha kvar på marknaden eller inte. Dessa klassificeringar växte i synnerhet fram under 90- talet då inomhusmiljöfrågor blev något som hamnade mer på dagordningen. Idag finns ett antal olika klassificeringar och en del av dom är geografiskt bundna till exempelvis den tyska eller svenska marknaden. På den svenska marknaden är det vanligast att man använder sig av CE- märkning, P- märkning, M1- märkning eller Svanen- märkning. CE- märkningen specifikt är lagkrav för många produkter medan de övriga ses som frivilliga märkningar som kan användas i både kvalitets- och marknadsföringssyfte.

Sika Comfortfloor har låga VOC- nivåer. 
Foto från: Sika

Vad finns det för emissioner i golv?

Precis som det kan finnas emissioner i alla andra byggnadsmaterial kan det även finnas i golv. Den vanligaste typen kallas för  flyktiga organiska ämnen vilket brukar förkortas till VOC (på engelska Volatile organic compounds). VOC blir ett sorts samlingsnamn för en stor mängd kemikaliska föreningar då varje typ av byggmaterial kan potentiellt innehålla tusentals olika typer av föreningar. Mätningen av flyktiga organiska ämnen görs genom att man gör mätningar av inomhusluften och kontrollanter det mot den referensluft som är utanför lokalen. Då kan man göra en jämförelse mellan partiklar som är kopplade till byggmaterial eller inredning och luften man ventilerar lokalen med.

En annan viktig aspekt är att skilja primära mot sekundära emissioner. Primära emissioner kommer från det enskilda byggmaterialet och är det som testas när man klassificerar och märker byggmaterialet. Helst ska byggmaterialet uppnå flera krav, både M1 och P-märkning för att minimera risken för primära emissioner. Sekundära emissioner uppstår när två material kombineras, exempelvis när golvlim appliceras på ett fuktigt underlag. När sekundära emissioner uppstår kan det även bli svårt att över huvud taget kunna mäta de primära emissionerna då det är svårt att avgöra källan.

Hälsoeffekter av VOC 

Eftersom VOC- partiklar kommer från alltifrån utomhusluft, inredning, byggmaterial tobaksrök och annat så har de hälsovådliga aspekterna självfallet intresserad forskare. Enligt Karolinska institutet så är det främst lukt, sensorisk irritation i ögon och övre luftvägar som är de vanligaste symtomen. Även trötthet, huvudvärk, illamående och koncentrationsstörningar har rapporterats.

Förslag på golvlösningar

Svanenmärkning: Här är det egentligen bara spackelprodukter som kan räknas med inom vårt produktområde. Vi rekommenderar att titta bland avjämningsmassorna från Weber och Tikkurila.

M1- klassning:  Det finns en rad M1- klassade härdplastgolv. Däribland Deckshield ID från Flowcrete som är en polyuretanbaserad beläggning och lämpar sig för parkeringshus eller storkök. Ett annat alternativ är Sika Comfortfloor Pro från Sika som är ett mycket bra golv i offentliga och publika miljöer där det ställs krav på både slitstyrka, komfort och estetik.

Fler nyheter