Våra värderingar

Namnet Heimdall betyder mycket för vilka vi är. Det är taget från asaguden Heimdall, vars namn tolkas till ”Världens glans”. En av Heimdalls uppgifter var att vaka över regnbågsbron Bifrost vilket han gjorde med kunnighet, öppenhet och samarbete. Allt detta har vi som ledord i vår verksamhet. Att tillsammans med våra kunder skapa golvlösningar som varar i generationer.

Kunnighet

För att genomföra golvarbeten med goda slutresultat sätter Heimdall kunskap i fokus. I praktiken innebär det att vi har personal med relevant utbildning men också att vi gör fullödiga behovsanalyser, korrekta kvalitetskontroller och lär oss både av våra framgångar och misstag. För oss är det en drivkraft att bli bättre på det vi gör.

Öppenhet

Heimdall är ett litet företag i hög beroendeposition gentemot sina intressenter. 
Därför strävar vi efter att ha hög transparens mot våra kunder, anställda, leverantörer, intresseorganisationer och andra. Denna öppenhet anser vi vara grunden i ett ökat samarbetsklimat och i förlängningen lyckade affärer.

Samarbete

Heimdall anser att ett fungerande samarbetsklimat med hög transparens är nyckeln till framgångrika affärer. Vi anser att öppenhet och samarbete går hand i hand. Genom öppenhet och samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister i utförandet och skapar bättre lösningar för alla inblandade.