Industriella golv i kommersiella miljöer

Att kombinera det industriella med det kommersiella är en konstform som de bästa inredningsarkitekterna ibland går bet på. Här går vi igenom tre olika kommersiella miljöer som mår bra av ett klassiskt industrigolv. 

Terrazzogolv gav jordiga och mjuka toner i ett spa.  På bilden: Flowcrete Mondeco

Vad är ett industrigolv? 

Ett industrigolv är inte nödvändigtvis ett golv som ligger i en industrilokal. Ett industrigolv kan lika gärna ligga i en butik, på ett spa, eller i bostaden. Gementsamt för industrigolven är att de generellt sett är fogfria och i regel både mekaniskt slitstarka och har viss kemikalieressistens. Dock finns det stor variation i dessa aspekter. 

För kommersiella miljöer är det vanligast med antingen mjukare komfortgolv av polyuretanplast, eller slipade betong- eller terrazzogolv.

Ett exempel på massagolv av epoxi i en matbutik. På bilden: Epoxigolv från Flowcrete

Polerad betong bäst för detaljhandeln

Med detaljhandel menar vi i det här fallet stora varuhus och butiker där butiksägaren i huvudsak säljer dagligköpsvaror. Matbutiker är ett bra exempel. Även om det givetvis går att göra ett industrigolv av härdplast som i bilden ovan så rekommenderar vi i dessa miljöer oftast polerade betonggolv före alla andra ytskikt. Polerade betonggolv följande egenskaper ett epoxi- eller klinkergolv inte har: 

  • Ett betonggolv har extremt lång livstid och kan med rätt underhåll klara samma livslängd som byggnaden i stort. Ett epoxigolv eller ett klinkergolv slits ut på ett annat sätt. 
  • Ett polerat betonggolv har inget ytskikt som kan släppa från underlaget. Därför kommer man inte få problem med bom eller fukt som skjuter på underifrån och orsakar sprickbildning. 

Bortsett från det är det i synnerhet två saker som påverkar slutresultatet i estetisk mening, 1) Stenbild och 2) Finish, det vill säga glansvärdet på golvet. Generellt brukar vi varmast rekommendera högglanspolerade golv av typ HTC Superfloor Platinum eller likvärdigt eftersom det ger golven de bästa egenskaperna. Här är alltså valet av slipningsgrad avgörande. Mer om det kan du läsa här! 

Exempel på sidenmatt betong med framslipad sten i ett café. Bilden är från Husqvarna. 

Öl och vinbryggerier

Att öppna ett bryggeri idag innebär en rad utmaningar. I många bryggerier anordnas både visningar och tappningar där kunden deltar. Det betyder att golvet behöver vara snygg och representativt för att ge ett bra kundintryck. Man bör ha i åtanke att den kund som intresserar sig för bryggning av vin och öl många gånger är intresserad av kvalitet, snarare än kvantitet, och inredningen bör spegla detta faktum. 

Dessutom är det av yttersta vikt att golvet hålls bakteriefritt eftersom det annars riskerar kontaminera produkten. Det är därför viktigt att golvet erhåller en kemisk resistens då man i varje produktionsdag städar med både bas och syra. I vissa rengöringsmedel förekommer även klor. Golvet bör vara fogfritt och sprickfritt för största möjliga städbarhet. 

Vi rekommenderar traditionella epoxigolv av typ Rigstula Design Red. På bilden till höger syns dock en annan typ av beläggning, men som också den är fogfri.

Flowcrete Flowfresh HF ger en kemikalieresistent yta. Här i ett bryggeri. 

Kundmottagningen eller väntrummet

Slitstyrka och kemikalieresistens är inte nycklarna i alla kommersiella miljöer. I exempelvis ett spa eller ett väntrum hos en sjukgymnast kan det vara klokt att investera i en mjukare mer flexibel beläggning som är skönt att stå och gå på. Här kan exempelvis Flowcrete Peran Comfort vara ett mer lämpligt alternativ än ett polerat betonggolv av följande orsaker: 

  • Vad gäller färg och form rekommendera vi mildare eller jordigare toner. Detta är kommersiella miljöer där kunden förväntas kunna slappna av och därför är det viktigt att inte överdriva med färgen på golvet eller i inredningen överlag. 
  • Ett vattentätt golvsystem kan vara att föredra, i synnerhet i ett spa. 
  • Sika Comfortfloor eller Flowcrete Peran Comfort är som namnet antyder: komfortabla att gå och stå på vilket är nödvändigt för både kund och personal. 

Sista tipsen! 

Det finns ett antal tumregler för dig som ska bygga och inreda din butik. I synnerhet om du planerar flera butiker i ett franchisekoncept.

  • Hitta varumärkets röst. Är ditt varumärke förknippat med humor eller kreativt kan golvet vara ett sätt att uttrycka detta. Ett massagolv kan ge golvet den färg och vibb som butiken behöver för att lyfta. Se bilden längst upp på denna sida som exempel. 
  • Var konsekvent. Det finns en anledning till varför alla Espresso House- caféer eller Maxrestauranger ser likadana ut. Det gör det lätt för kunden att känna igen sig. På Heimdall har vi gjort ett antal polerade betonggolv åt Max Hamburgare. Läs mer om det här! 
  • Se helheten. Allt har betydelse – ljus, lukt, personal, musik, golv, väggar och tak. Golvet är en av många byggstenar när du ska bygga en butik. 
Snygg, representabelt, fogfritt och lättstädat. Sika Comfortfloor. 

Fler nyheter