Polyuretan och parkeringshus

Polyuretanbeläggning kan appliceras på asfalt, stål och betongunderlag vilket gör det till en allsidig beläggning. Vi rekommenderar polyuretan om du vill erhålla en hygienisk, flexibel och kemikalieressistent golvbeläggning. Den här typen av massagolv rekommenderar vi alltid i parkeringshus där kemikalier läcker och dubbdäck river ytan. Det är en nödvändighet att ha ett bra ytskikt för att hindra detta och polyuretanens egenskaper ger dig en bättre ekonomi!

polyuretan och parkeringshus

Polyuretanbeläggning fungerar även i tung industri eller i butiker tack vare beläggningens hygieniska och kemikalieresistenta egenskaper. Det är dessutom i industri- och butiksmiljöer relativt tung belastning med gångtrafik och truckar som gör att kraven på hygien och flexibilitet ökar.

Vi rekommenderar Sikafloor Cardeck eller Flowcrete Deckshield ID.