Renovering och sanering

Heimdall slipar, blästrar och fräser ofta underliggande golvytor för att kunna förbereda för nya ytskikt. Framför allt är slipningen något vi lyfter och talar varmt om. Med slipning tar du bort gammal golvbeläggning, ytavjämnar den underliggande betongen och skapar en ny yta för vidare behandling – samtidigt!

Det är detta som är HTC Superprep™

Att slipa golv har människor gjort i tusentals år men den teknologiska utvecklingen av slipmaskiner och diamantverktyg de senaste två decennierna har gjort att man idag sparar tid och pengar på att använda slipmaskiner istället för exempelvis fräsar och blästringsmaskiner vid golvavjämning och golvrenovering.

 

  • Spara tid – klart för vidare behandling
  • Spara pengar – mindre materialåtgång
  • Spara energi – miljövänligare än andra alternativ
  • Spara personal– med ett smartare arbetssätt och förbättrad arbetsmiljö.