Massagolv

Med massagolv menar vi härdplaster som härdar efter läggning. Det är ett samlingsnamn för flera av våra materialtyper: epoxi, akryl och polyuretan. I jämförelse med betonggolv så finns flera fördelar. Framförallt är det hygieniskt och tåligt mot kemikalier men det finns också stor variation i både funktion och utseende. Färgvalen är oändliga och golvet kan göras med struktur för halkskydd. På Heimdall kan vi installera massagolv på betong, asfalt, trä och metall. 

Det finns dock nackdelar. Skjuter det på fukt från undergolvet kan ytskiktet spricka. I dessa fall rekommenderar vi Sikafloor HyCem (se cementmassa nedan), som kan läggas på fuktig betong. Ett annat alternativ är att förändra den befintliga betongytan och skapa ett HTC Superfloor

massagolv heimdall gävle

Fyra materialtyper av massagolv

  • Epoxiplast – Den vanligaste typen av plast vi använder. Mer flexibel i funktion och färg än andra härdplaster. Antalet olika golvsystem är enormt men vi rekommenderar Compactgolven. 
  • Akrylplast – Akrylen har extremt kort härdningstid. Efter att golvet är lagt tar det i snitt enbart två timmar innan man kan gå på golvet.  Ett golvsystem vi rekommenderar är Flowcrete Duracon.
  • Polyuretanplast – Polyuretanplasten  är mekaniskt flexibel. Det betyder att den är stryktåligare och därför rekommenderar vi den i industriella och publika miljöer där punktbelastningen är hög. Exempelvis parkeringshus. Vanliga system är Sika Cardeck Elastic och Flowcrete Deckshield ID
  • Cementmassa – Cementbaserad massa når många av de mekaniska kraven som traditionell härdplast gör men är betydligt mer miljövänlig. Vi rekommenderar bland annat Sikafloor HyCem och Sikafloor EpoCem