Därför kommer betonggolvet ha synliga stenar

Valet av slipningsgrad avgör stenbilden

Betonggolv kommer i olika utföranden och vad vi kallar för slipningsgrader. Kanske har du hört talas om HTC Superfloor™, vilket är av HTC Floorsystems en varumärkesskyddad process för slipning och kommer i fyra olika utföranden.

  • HTC Superfloor™ Platinum – Här kommer vanligtvis relativt stora stenar bli synliga då man slipar djupare än i övriga koncept. Golvet får en högblank finish. 
  • HTC Superfloor™ Gold – Små stenar blir synliga eftersom man inte slipar lika djupt som i platinumkonceptet. Golvet blir högblankt. 
  • HTC Superfloor™ Silver – Stenarna i betongen slipas fram och blir synliga. Golvet blir sidenmatt eftersom det inte poleras. 
  • HTC Superfloor™ Bronze – I detta koncept grovslipas ingenting utan sliparen jobbar enbart med betonghuden. Inga stenar blir således synliga. Kan poleras i olika grader. 

Därför blir det inte alltid som tänkt 

När gjutningen är gjort finns det alltid en begränsad möjlighet för sliparen att påverka slutresultatet. Sliparens huvudsakliga uppgift är att slipa ett jämnt, funktionellt och fint golv utan porer och därefter prioritera stenbild och finish. Ett HTC Superfloor™ Bronze, där sliparen enbart arbetar med betonghudens finish, kräver således ett i princip ”färdigt” golv utan ojämnheter och glättningsmärken. 

För en stenfri golvyta kan man dessutom övervibrera betongen och trampa i den extra mycket vid gjutning. Skulle det vara så att betongen blir ojämn efter att den härdat kan det vara räddningen att man fått stenen att sjunka. Den omvända principen gäller om man önskar att mycket sten ska synas.

Vår slipningsfilosofi

Att slipa ett betonggolv är ett hantverk som inte kan jämföras med att lägga en plastmassa eller ett parkettgolv. Varje golv får ett unikt utseende som inte riktigt kan återskapas fullt ut på en annan betongplatta. Att fullständigt garantera ett HTC Superfloor™  Bronze innan gjutningen är av förklarliga skäl svårt med tanke på de gjutningstekniska krav som ställs på ytan efter gjutning. För en duktigt och erfaren gjutare är det dock inget problem att få till en yta som går att slipa enligt HTC Superfloor™  Bronze. 

Med denna kunskap fungerar referensbilder och referensprojekt således bäst som riktmärken för golvens stenbild och finish. Inte som en garant för slutresultatet, bortsett från golvens funktionella egenskaper. Vad du får som kund är därför ett helt unikt golv som ingen annan har. Kanske upplever du likt många av våra kunder ett golv med ojämn stenbild och synliga sprickor som levande och ett roligt golv att titta på.

LÄSTIPS! 

I gjutguiden kan du läsa mer om gjutningsteknik, betongkvalitet och sprickor. 

Del I om betongkvalitet och exponeringsklass » 

Del II om armering, ballast och gjutningsteknik » 

Del III om krympsprickor och vad det beror på »

Del IV om vad man kan göra när gjutningen går fel »

Del V betonggolv och miljöpåverkan  »

Fler nyheter