Gjutguiden del II – Armering, sten och ballast

Vad är ballast och armering? 

Armering är något man applicerar i betongkonstruktionen för att betongen ska bli mer hållbar och klara tyngre belastning utan att betongen till exempel släpper från underlaget. Vid mindre gjutningar räcker i de flesta fall med att man armerar med armeringnät medan man vid större betongkonstruktioner i regel behöver använda både armeringsnät och armeringsjärn. Detta syftar till att ta upp sträckkrafter, skärkrafter, tryckkrafter och minska krympsprickor.

Betong består av mindre stenar, sand eller grus och när man pratar om ballast i betong så pratar man i synnerhet om synlig småsten eller sand som ligger under den ytligaste betonghuden.

Armering och betonggolv

Beroende på betongkonstruktionens storlek kan det behövas både armeringsnät och armeringsjärn, som vid större betongkonstruktioner. HTC Floorsystems rekommenderar att man vid gjutning helst undviker stålfiberarmerad armering om golvet ämnas slipas och poleras till ett golv som  HTC Superfloor™ eller likvärdigt.

Sten och betonggolv

När man slipar ett golv av typ HTC Superfloor Platinum eller Silver eller likvärdigt innebär det att stenarna i betongen exponeras. I Sverige är granit den vanligaste typen av sten som appliceras i betong. Vill man ha en jämn och fin stenbild finns det ett antal rent gjutningstekniska faktorer man bör ta hänsyn till (se nedanstående rubrik)

Få en bättre stenbild med rätt gjutningsteknik

  1. Rotera/mixa betongen under transporten till arbetsplatsen och innan lossning så bör betongen roteras på högsta varvtal i några minuter. Det gör att stenarna blandas jämnt fördelat i hela betongen. 
  2. Övervibrering kan leda till att ballasten sjunker och att vissa områden i golvet helt saknar sten efter slipning. Detta är inte något problem om man inte önskar att stenen ska synas, vibrera extra mycket i så fall. 
  3. Gå inte överdrivet i betongen. Då sjunker ballasten. Åter igen är detta inget problem om man önskar att stenen inte ska synas. Då kan man gå extra mycket istället. 
  4. Använd plastfibrer för att ge en jämnare ballastfördelning i betongen. På Heimdall rekommenderar vi vanligtvis Sika Crackstop eller likvärdigt. Det gör att den plastiska krympningen minskar. 

Missade du inte något nu? 

Läs del övriga delar i vår artikelserie om betonggjutning för diamantslipade betonggolv som handlar om betongval och exponeringsklass.

Del I om betongkvalitet och exponeringsklass » 
Del III om krympsprickor och vad det beror på »
Del IV om vad man kan göra när gjutningen går fel »

Fler nyheter