Gjutguiden del III – Om sprickor

Ett av de vanligare problemen som kan uppstå efter gjutning är plastiska krympsprickor. Betong krymper med tiden och i kombination med att det är ett ganska sprött material med låg draghållfasthet riskerar man få sprickor i sitt golv. Vi på Heimdall upplever också att det är en faktor som oroar våra kunder, i synnerhet privatpersoner som av förståeliga skäl sätter stora krav på estetiska faktorer.

Sprickor uppkommer när värme och vatten lämnar betongen 

Moder jord har ofta ett och annat att säga till om oavsett vilken typ av byggnation det rör sig om. Kanske i synnerhet gäller detta gjutning. När plastiska krympsprickor uppstår beror det i huvudsak på tre saker. 1) Omgivningen är varmare än betongmassan, 2) Betongen är varmare än omgivningen och 3) betongmassan och omgivningen är lika varm och har låg luftfuktighet. Det idealiska scenariot är att betongmassan och omgivningen har samma temperatur men att omgivningen har hög luftfuktighet. På så sätt råder det jämvikt mellan betongen och omgivningen och härdningen sker naturligt. 

En liknelse kan dras till vanligt kokande vatten i en kastull. Kokas vattnet utan lock dunstar vattnet snabbare än med lock. Det gör att värmen blir lägre och det tar längre tid för vattnet att börja koka. Samma sak gäller betong, för att undvika sprickor ska värmen och vattnet stanna kvar så länge som möjligt under härdning.

Så förebyggs tidig sprickbildning

Tidig täckning är kanske det säkraste tricket mot plastiska krympsprickor. Eftersom avkylningen och vattenavdunstningen börjar direkt efter betongen är lagd i formen kräver det att täckningen sker snabbt för att få jämvikt mellan betongmassan och den omgivande luften. Går det inte att täcka tidigt rekommenderar vi applicering av en membranhärdare.

Betongreceptets inverkan

Betong med en högre grad finmaterial har en tendens att spricka om man inte skyddar betongen snabbt. Flytmedel bör i detta hänseende i största möjliga mån undvikas. Flytmedel är något man i vissa fall använder för att göra betongen mer lättbearbetad under gjutningen, men det gör samtidigt att betongens färska tid förlängs och obundet vatten riskerar dunsta.

Vad Heimdall kan göra 

När sprickor väl har uppstått i betongen så är de ofta svåra att få bort helt. Sitter sprickorna väldigt ytligt kan de förvisso försvinna genom att man avverkar betong. Sitter de lite djupare blir vi dock tvungen att använda någon form av spackel. Beroende på betongens karaktär används traditionellt ett cementbaserat spackel som i bilden nedan, eller med vanligt stenlim. Därefter slipas massan bort och sprickan är lagad. Ska man få bort sprickorna helt måste man i många fall såga omkringliggande betong och gjuta i nytt, men även i dessa fall kommer lagningarna högstsynas. 

Vi rekommenderar vidare läsning i Cementas skift om plastiska krympsprickor. 

Övriga delar i Gjutguiden

Läs del I och II i vår artikelserie om gjutning för diamantslipade betonggolv.

Del I om betongkvalitet 
Del II om armering, ballast och gjutteknik 
Del IV om när gjutningen går fel

Fler nyheter