Vi jämför hårdbetong och HTC Superfloor™!

På ytan kan HTC Superfloor™ och hårdbetonggolv se likartade ut. Men som det engelska talesättet lyder: The Devil is in the details… 

Offertförfrågan på HTC Superfloor™ lämnar du här!

 

HTC Superfloor™ eller hårdbetonggolv?

På ytan kan HTC Superfloor™ och hårdbetonggolv se likartade ut. Till skillnad från hårdbetonggolv bygger konceptet HTC Superfloor™ på att man slipar bort betonghuden och sedan polerar man betongytan när man väl kommit ner i den mer stryktåliga betongen. Det rör sig bara om några få millimeter för att detta ska uppnås. 

Hårdbetonggolv har de senaste 7 åren fått en ökning av problem med sprickbildning och delaminering vid produktion. Delaminering är när ett tunt skikt släpper från betongytan (Se bild här!) . Skikten är i snitt 3-10 millimeter tjocka och behöver därför åtgärdas när de dyker upp.

Delamineringen är något som sker inne i betongen på grund av att luft pressats ner i betongen vid produktion. Det är alltså inte två olika skikt som släpper från varandra. Det är exempelvis ingen pågjutning som släpper från primern. Delaminering är något man slipper med HTC Superfloor™. Golven som bearbetas enligt metoden HTC Superfloor™ uppnår en oslagbar hållbarhet i dessa aspekter. På Heimdall rekommenderar vi alltså slipkonceptet HTC Superfloor™ över hårdbetonggolv. 

Läs mer om delaminering i rapporten från CBI i tidskriften Betong här! (sida 45)

 

Här ska du använda HTC Superfloor™!

HTC Superfloor™ är en golvlösning vi kan applicera i hemmet, industrin och i offentliga miljöer. Vi rekommenderar i synnerhet denna golvlösning i torra utrymmen som exempelvis: 
 
 • Boutrymmen, förråd
 • Affärslokaler
 • Gallerior
 • Lagerlokaler
 • Elindustri
 • Designbutiker
 • Kontor

Här ska du undvika HTC Superfloor™!

I miljöer där vi inte rekommenderar polerade betonggolv som golvlösning är helt enkelt fuktiga miljöer och miljöer där det krävs en hög grad av kemikalieressistens. Exempelvis: 
 
 • Kemikalieindustri
 • Badrum
 • Slakterier
 • Storkök 

                       Offertförfrågan på HTC Superfloor™ lämnar du här!




Fler nyheter