Så minskar du kostnaderna för storköksgolv

Förberedelser och planering är första nyckeln 

​Att planering är viktig aspekt när man ska sänka kostnader är kanske det minst överraskande i denna artikel. Det gör dock inte planeringsfaktorn mindre relevant. För det första så är det viktigt att poängtera att tidsmässigt ligger ofta golvarbeten sist i projektet. I synnerhet när det gäller massagolv av flytande härdplast så är det ju givetvis så att ingen annan kan gå på golvet. Därefter gäller en viss härdningstid. Det kan därför vara en idé att planera in dessa golvarbeten innan ledighet för att förhindra eventuella produktionsstopp.

Om det är så att tiden är knapp för installation så rekommenderar vi att man belägger med akryl. Då kommer man kunna gå på golvet redan två timmar efter läggning. I dessa fall rekommenderar vi exempelvis massagolvet Flowcrete Duracon BC i storkök. 

1.Hettande värme och vätska är två utmaningar som ett bra köksgolv måste kunna rå på. Här förklarar vi hur du kan klippa kostnaderna utan att tumma på kvaliteten.  
Foto från: Adobestock

Tänk livscykelkostnad – inte installationskostnad

​Installationskostnad är en sak, men precis som i vilket bygge som helst så måste man väga in hela livscykeln för att uppskatta den totala kostnaden i ett projekt. I korthet handlar det alltså om att fokusera mindre på kortsiktiga kostnaden, och mer på det långsiktiga värdet. Betänk  följande två scenarion: 

Scenario 1: Installationen kostar 10.000:-, golvet är svårt att underhålla och måste därför renoveras var  tredje år till en kostnad av 5000:- . På tio år är den totala kostnaden 25000:-. 

Scenario 2: Installationen kostar 15.000:-. Golvet är fogfritt och därmed enkelt att sköta om och är motståndskraftigt mot kemikalier och värme. Golvet har en garantitid på 10 år och därför landar den totala kostnaden på just 15.000 kronor. 

Vi vill poängtera att ovanstående scenarion självfallet är grovt förenklade. Det kan till exempel vara så att golven är svåra att städa på grund av att det har djupa fogar eller dylikt vilket ökar kostnaden för det dagliga underhållet. Därför rekommenderar vi fogfria golv med hålkärl/sockel lika som golvet för att skapa en homogen yta. 

Steg för steg i en livscykelanalys  

  • Initiala kostnader: Materialkostnader och installationskostnader. 
  • Energikostnader: Räkna med energikostnader vid bygget. Just golv är inte nödvändigtvis något som är särskilt energikrävande. Här kan man även räkna med eventuella kostnader för vatten och energikostnader under när fastigheten är slutförd. 
  • Underhålls- och reparationskostnader: Just fogfria epoxigolv är enkla att städa, och möjlighet finns att göra lokala reparationer vilket sänker dessa kostnader. 
  • Ersättningskostnader: Avser kostnaderna för att lägga ett nytt golv. Just epoxigolv har den fördelen att det går att lägga på ytterligare lager utan att bygga nämnvärd höjd. Ett nytt lager bygger endast 1mm i höjd. 
  • Restvärden: Här räknas värdet på golvet och hur det bidrar till det övergripande värdet på fastigheten vid eventuell försäljning. Just indutrigolv har en väldigt lång hållbarhet 
  • Finansiella kostnader: Räntor och annat kopplade till eventuella lån eller skatter. Naturligt kopplat till kostnaden installatören tar ut. 
  • Icke- monetära kostnader: Hit räknas de kostnader som inte går att värdera i rena pengar. Till det räknas exempelvis produktivitetsökningar som till följd av förbättrad ljusstyrka eller minskade kostnader till följd av bättre inomhusmiljö. Det kan vara både ökad säkerhet och förbättrad inomhusluft. Här är massagolv av typ Peran STB Struktur särskilt utmärkande då det både har låga VOC- nivåer och halkskydd. 

Fler nyheter