Reportage: Betonggolv på export 

”Var jag än reser upplever jag att högglanspolerade betonggolv tas emot väl. Jag kan inte påstå att jag märker en större  skillnad i hållbarhetsfrågor heller. Miljöklassade material och livscykeltänk är idag internationellt efterfrågat. ”

– Per Sandström, HTC Floorsystems Sverige

Snabba Fakta

Vem: Per Sandström, Floor Concept Manager på HTC Floorsystems
Vad: Per berättar om vilka användningsområden polerade betonggolv kommer till sin rätt. 
Referensobjekt: Heimdall har slipat ett HTC Superfloor™ till ett kafé på Jakobbergsgatan 31 i Stockholm. Spana in här
Kuriosa:  I estetisk bemärkelse är slutresultatet på ett polerat betonggolv i mycket hög grad kopplat till gjutningstekniken. Mer om detta kan du läsa i Gjutguiden del II här

Betonggolv över nationsgränser för en bättre och hållbar framtid

Per Sandström har arbetat som Concept Floor Manager på HTC Floorsystems Sverige i 5 år och relativt nyligen har han bytt bort den inhemska marknaden och arbetar dag mot export på asiatiska marknader. Att vara konceptansvarig på HTC innebär i korthet att Per identiferar de behov som finns på aktuella marknader och internt arbetar för att möta dessa behov. 


”I huvudsak arbetar jag med koncepten HTC Superfloor™ och HTC Superprep™, och här ser utmaningarna lite annorlunda ut på exportmarknaderna än i Sverige. I Sverige har man exempelvis väldigt höga krav på ballastmaterial och med bra ballast blir det bra och snygga golv. Dock så kan man inte alltid göra något åt det, man använder det bergmaterial som finns tillgängligt.” 

Men det finns också likheter mellan Sverige och de internationella marknaderna. Önskemålen från slutkunderna är ungefär likartade oavsett om Per befinner sig i Malaysia, Singapore, i Stockholm eller på hemmaplan i Söderköping. Högglanspolerade, snygga och miljövänliga golv verkar gå hem över hela världen. 

”Högglanspolerade golv som tas fram på ett miljövänligt sätt ses som positivt överallt. Jag kan inte påstå att jag märker en jättestor skillnad i miljötänkande. Miljöklassade material och livscykeltänk är idag internationellt efterfrågat. ”

Per menar det när han säger att polerade betonggolv är bland de mest effektiva golvlösningarna. Det visar sig, enligt en studie från Linköpings Universitet, att polerade betonggolv är mycket effektivt ur miljösynpunkt vad gäller utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning. I studien framkommer det att effektiviteten hos slipade  och polerade betonggolv är överlägsen epoxibeläggningar, plastmattor och vinlymattor ur ekologisk synvinkel. Enligt Per beror detta i huvudsak på att när man förädlar betongen istället för att lägga ett nytt ytskikt sparar man in många steg av ytterliggare naturresurser. Mer om denna studie har vi på Heimdall skrivit här

Ökande trend i kommersiella miljöer 

Polerade betonggolv har länge setts som ett golv för industriella miljöer. Här ser Per ingen anledning att tro att det kommer att minska i närtid, det kommer nog att vara fortsatt en populär golvlösning i lager, torra industrier förråd och dylikt. 

”En ökande trend är att det föreskrivs HTC Superfloor™ i allt större utsträckning för publika miljöer. Störst är fortfarande inom industri och lager men även privatbostäder ökar kraftigt. ”

Eftersom slutresultatet på ett betonggolv är starkt kopplat till gjutningsteknik, betong- och ballastmaterial och dylikt lyfter Per gärna de projekt där HTC Superfloor™ varit planerat redan från arkitektstadiet. Nyligen utfördes en större entreprenad på Linnéuniversitetet i Kalmar där projektet inleddes med ett konsultativt möte mellan HTC, universitetet och totalansvarigt byggföretag. Ett annat projekt som ligger i samma anda är Heimdalls projekt på Jakobsbergsgatan 31 i Stockholm, där arkitekt, fastighetsägare och utförandeentreprenör samverkade i ett tidigt skede. 

Pers 3 tips till dig som väljer golv

Står du i valet och kvalet att välja golv och överväger du i så fall polerat betonggolv? 
Här är 3 tips Per delat med sig till oss. 

  1. Låt proffsen göra jobbet: Visst kan man hyra en slipmaskin och göra det själv. Men det är inget som rekommenderas, stor kunskap om betongkvalitéer och dess sammansättning krävs för att välja rätt verktyg och få till slutresultatet. 
  2. Undvik betonggolv här: Det är bättre med en epoxibeläggning i storkök, på toaletter eller i industrier där det sker stora mängder spill av olja, kemikalier och dylikt. 
  3. Tänk på betongens RF: Eftersom ett polerat betonggolv är diffusionsöppet så är det en golvlösnign som klarar 100% relativ fuktighet. Det gör att HTC Superfloor™ är en utmärkt lösning för en nygjuten betongplatta. Eftersom slipningsprocessen inte inkluderar beläggning av ett ytskikt

Fler nyheter