Karolinska Institutet, Biomedicum

”Experimentell forskning samlas i Biomedicum – Syftet med Biomedicum är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser. ”  

Karolinska Institutet

Snabba fakta

Golvlösning: Sikafloor HyCem 
Kund: Skanska AB
Byggstart: September 2016
Färdigställt: September 2017
Storlek: 5000 m2
Miljöbedömning:  ”Accepteras” i Byggvarubedömningen

Om projektet

Heimdall fick uppdraget av Skanska och Akademiska Hus att göra golvbeläggning i fläktrummen till Karolinska Institutets nya avancerade laboratorium, Biomedicum, för experimentell biomedicinsk forskning. Laboratoriet blir ett av Europas största och öppnar 2018. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. 


Projektkrav och golvsystem

Kraven på projektet var följande:

  • Ett golvmaterial som kan appliceras på väldigt fuktig betong 
  • Ett material som bedöms ”Accepteras” enligt byggvarubedömningen 
  • Ett golv där valmöjligheten finns till olika kulörer 
  • Vara vattentätt för eventuella spill 
  • Krav på uppvik mot vägg och anslutning mot golvbrunn. 

Av denna orsak användes golvsystemet Sikafloor- HyCem 40. 


Genomförandet

Alla ytor slipades med ABS för att ta upp det damm som fastnat i golvet, för att sedan dammsugas noggrant. Ytan primeras med en Sikafloor MRW Primer för att sedan beläggas med en Sikalastic 45/Sikafloor Hycem 40 2 mm. Ytan toppas sedan med en Sikafloor Strong W. Beläggningarna har färgats i olika färger i olika lokaler. Alla produkter är godkända enligt byggvarubedömningen. 


Tips

Även om Sikafloor HyCem är en bra beläggning som når kraven i byggvarubedömningen rekommenderar vi den inte i alla lokaler. Exempelvis i storkök rekommenderar vi traditionella epoxibeläggningar.

Fler Projekt