Gatustensslipning, Gävle Centrum

Modern teknologi har gjort det möjligt att med relativt enkla medel lösa infrastrukturell degradering. Med diamantslipning ges möjligheten att renovera infrastrukturella ytor som broar och vägar av betong eller asfalt. Därefter kan trafikanterna njuta av ökad körkomfort, ljusare vägbanor och en renare stadsmiljö tack vare minskad partikelemissioner.  

Snabba fakta

Golvlösning: Infrastrukturell slipning
Kund: Markax AB
Byggstart: Maj 2017 
Färdigställt: Maj 2017
Storlek: 60m2
Miljöbedömning: Ej relevant
Kuriosa:  Infrastrukturella slipningar går att göra även på broar och vägar av både asfalt och betong

Om projektet

I centrala Gävle ges möjligheten att njuta av mat och parker, livligt kulturellt utbud, shopping och vackra gränder. Eftersom vi på Heimdall ser Gävle som vårt hem har det varit en ynnest att bidra till en bättre utomhusmiljö mitt i City. I detta projekt fick vi uppdraget att fräscha upp gågatan i Gävles mest centrala delar. 


Projektkrav och golvsystem

Gatstenen som låg på denna plats var från början felrenoverad och alldeles för ojämn. Rent demografiskt hade den äldre delen av Gävles medborgare problem med detta eftersom framkomligheten med rullatorer och rullstolar var begränsad. 

Infrastrukturell slipning
För detta projekt har vi på Heimdall använt en enkel golvslipmaskin rustad med diamantslipverktyg som horisontellt bearbetar den underliggande ytan. Med denna lösning lyckades vi möta kravet på avjämning av ytan. Det finns förstås flera andra fördelar med infrastrukturella slipningar. Bland annat: 

  • Minskade bullernivåer och partikelemissioner
  • Ökad friktion, minskat rullmotstånd och bättre körkomfort
  • Ljusare vägbana

Utförandet

För att garantera slutresultatet genomfördes först en provyta som bekräftade att lösningen fungerade. Därefter utfördes jobbet med en maskin från HTC Floorsystems. Eftersom stenen var av granit användes de särskilt hårda diamantsegmenten X2 från HTC. 

Fler Projekt