HTC Superfloor™ Gold & Deckshield ID på Bällsta Park, Vallentuna

” Heimdall gav oss snabb offert, smidig orderhantering och ett gediget utfört arbete enligt de höga förväntningar som var målsättningen. Senast idag hade jag besökare i lokalen som reagerade positivt och starkt på golvet och fick en tydlig wow- känsla.”

– Roger Westberg, Qlimat & Energisystem QES AB

Snabba fakta

Golvlösning: HTC Superfloor Gold och Flowcrete Deckshield ID. 
Kund: Som Pra Song AB samt Qlimat & Energisystem QES AB
Byggstart: Februari 2018
Färdigställt: Mars 2018
Storlek: 75mi tre olika lokaler
Miljöbedömning: Både HTC Superfloor™ och Deckshield ID är B- klassade i Sundahus. 
Kuriosa:  Heimdall är certifierade utförare av HTC Superfloor™. 

Om projektet

I södra delar av Vallentuna, en halvtimme ifrån centrala Stockholm, ligger Bällsta industripark. Området som kanske är mer känt som Bällstapark är hjärtat i Fågelsångens industriområde och öppnade för tillträde i februari 2018. Detta är ett centrum för goda affärsrelationer, både sinsemellan ägarna till de 39 lokalerna och för hitresta besökare. Heimdall fick här uppdraget att lägga två golvlösningar i två olika lokaler, slipning och polering till ett HTC Superfloor™ Gold åt Qlimat & Energisystem AB, och polyuretanbeläggningar åt Som Pra Song AB.


Slipning av HTC Superfloor™ Gold

Qlimat & Energisystem kommer i huvudsak att använda lokalen som showroom för deras värmepumpar och kylanordningar. Men inte bara det, i denna lilla lokal på 75 kvadratmeter kommer företaget bedriva verkstad, garage och använda som ett mindre lager. Kraven är att skapa en inomhusmiljö som passar ett litet företag med högt fokus på professionen. 

Projektkrav

  • Slitstarkt och långsiktigt: I torra industrimiljöer finns sällan en anledning att utföra någon annan golvlösning än polerad betong. Ytan blir mekaniskt slitstark. 
  • Estetiskt tilltalande: Stenarna (ballasten) i betongen exponerades och ytan högglanspolerades. Vissa ojämnheter fanns vad gäller ballaststrukturen, vilket är en konsekvens av att Heimdall inte var med tidigt i gjutningsskedet. Här kan du läsa mer om hur du får en bättre stenbild
  • Miljövänligt: Qlimat och Energisystem var tidigt mycket positiv till golvlösningen eftersom miljöpåverkan från HTC Superfloor är i princip obefintlig. 

Beläggning av Flowcrete Deckshield ID

Som Pra Song AB bedriver taxiverksamhet med fokus på rullstolstaxi. En helt logiskt följd av detta är förstås att lokalen kommer att användas som ett garage för bilar och lagerplats för bildäck med mer. Enklare servicearbeten och biltvättning kommer att utföras i lokalen, vilket skapade ett behov av en parkeringshusbeläggning. 

Projektkrav
  • Vattentätt och halkskyddat: Lokalen ska delvis användas som biltvätt, därför använde vi en vattentät beläggning som var uppströad med sand för ökad struktur och halkskydd. 
  • Flexibelt: En flexibel golvlösning ”ger med sig” och klarar av rörelser på ett annat sätt än ickeflexibla golvlösningar. Det gör att bilar kan köra på beläggningen utan att den riskerar krackelera eller liknande. 
  • Kemikalieresistent: Eftersom golvet ska klara av att fungera i garagemiljö behöver det klara av oljor och andra kemikalier som kan emittera från bilar. 

Fler Projekt