HTC Superfloor™ Platinum, Centrum för idrott & kultur, Knivsta

I nybyggda CIK Arena i Knivsta kommer en enorm mängd människor befinna sig varje dag. Här ser vi en plats för både konst och kultur, men också idrott och fritid. Inom dessa väggar visas delar av Knivsta kommuns konstsamling och konstnärer som Linnéa Rygaard, David von Bahr, Bård Breivik och Ylva Ceder ställer ut sina verk här. Vi är glada över att vårt golv får synas i sällskap med dessa verk i konsthallen i centrumet för idrott och kultur. 

Snabba fakta

Golvlösning: HTC Superfloor™ Platinum 

Kund: HMB Construction 

Byggstart: Juni 2018

Färdigställt: Juni 2020

Arkitekt: Norconsult, som också står för 3D illustrationen vi använder ovan. 

Storlek: 1400 kvadratmeter i flera etapper 

Kuriosa: I Sverige är granitsten den vanligaste typen av ballast man har i betong. 

Om projektet

Miljöfrågan var på dagordningen redan i det inledande skedet i bygget av CIK Arena i Knivsta. Målet var att skapa vad man kallar för ett passivhus, vilket är ett av de vanligaste koncepten när det kommer till energisnåla hus. Huset är i huvudsak byggt i trä, och vid öppnande är CIK Arena Sveriges största byggnad i trä. Närmast mark, på bottenplanet, finns den betongyta som Heimdall Industrigolv AB fick uppdraget att slipa enligt konceptet HTC Superfloor Platinum. Lokalen vi särskilt vill lyfta, bortsett från de korridorer och allmänytor vi arbetat med, är den konsthall som finns där både golv och väggar är beklädda i en grå, industriell finish. Totalt har 1400 kvadratmeter betonggolv slipa

Projektkrav 

Som tidigare nämnt så var ett av målen att klara kraven för passivhus. Därför har valet av material varit centralt och enligt Norconsult som fått det arkitekturella uppdraget så har man gjort materialval utifrån var materialets egenskaper kommit bäst till sin rätt. Därför har man använd betong i grundläggningen och i stort sett resten av byggnaden är i trä.

  • För att uppnå kraven som passivhus behöver golvet hålla nere energikostnaderna i viss mån.
  • Estetiskt tilltalande, industriell look, vilket tillsammans med väggarna gör att motiven lyfts fram och blir mer iögonfallande.
  • Konsthallen är en genomfart för många av besökarna på CIK vilket gör att det måste vara slitstarkt.
  • Arenan är Knivsta kommuns största byggnad och för att sänka underhållskostnaderna krävs lättstädade golv.

Fördelar med HTC Superfloor™ Platinum  

HTC Superfloor är utan tvekan det golv som vi utför oftast och i störst mängder. Anledningen är att golvlösningen lämpar sig väl för inomhusmiljöer där det  ofta rör sig om stora ytor. Torra industrier, lagerlokaler, lyxiga hotellobbyer eller som här, i en konsthall. Här exponeras betongens ballast eftersom betonghuden avlägsnas under grovslipningen.

  • Golvet är lättstädat och bidrar till att sänka underhållskostnaderna. Med HTC Twister räcker det med enbart vatten för att hålla rent och behålla golvets finish över tid.
  • Golvet är grått och ger en industriell känsla. Dessutom blankt och ger en något lyxig känsla.
  • Värmelagringsförmåga- Både massivträ och betong har god värmelagringsförmåga vilket gör att HTC Superfloor som golvlösning lämpar sig bra i passivhus. Läs mer om passivhus här! 
  • Mekaniskt slitstarkt och enormt motståndskraftigt mot gångsteg. 

Fler Projekt