Parkeringshuset Briggen, Gävle

Hamnområdet Gävle strand var länge ett plats för näringsverksamhet och industri. Här kan man höra historiens vingslag eftersom Gävle Strand är en av platserna där den svenska industriella revolutionen fart i mitten på 1800- talet. Idag representerar platsen dock något annat. Idag är Gävle Strand Gävles nyaste stadsdel och här finns bostad- och hyresrätter samt friköpta hus i ständig närvaro med havet och hamnen. 

Snabba fakta

Golvlösning: Temafloor PU
Kund: PEAB Sverige AB
Byggtid: Juni Augusti 2018
Storlek: 11000 m2
Miljöbedömning: Inne för bedömning hos BVB
Kuriosa: Att bygga i trä har två klimatfördelar. Dels är det ett förnybart material, dels binder träet i byggnaden en viss grad av koldioxid. Ett fyravåningshus, som Briggen, bedömns ha ett nettoupptag på 150 ton koldioxid enligt Svenskt trä.

Om projektet

Hamnområdet Gävle strand var länge ett plats för näringsverksamhet och industri. Här kan man höra historiens vingslag och bland annat här tog den svenska industriella revolutionen fart i mitten på 1800- talet. Idag representerar platsen dock något annat. Idag är Gävle Strand Gävles nyaste stadsdel och här finns bostad- och hyresrätter samt friköpta hus i ständig närvaro med havet och hamnen. 

Vi tror inte att vi överdriver när vi säger att nästan varje stadsdel behöver ett bra, ljust och fräscht parkeringshus. Parkeringshuset Briggen, som är helt byggt i trä, behöver givetvis en bra och slitstark golvbeläggning och vi fick uppdraget att belägga över 11000 kvadratmeter parkeringsytor med polyuretan. 

Som bilderna antyder är parkeringshuset Briggen helt byggt i trä. Detta är något vi gillar. Det är klimatsmart och träet är inte bara långsiktigt hållbart i den förnybara aspekten. En byggnad i trä binder koldioxid och i viss mån neutraliserar byggnadens totala koldioxidutsläpp. 


Projektkrav och golvsystem

I projektet hade vi ett antal särskilda krav. 

– Mekaniskt slitstarkt: För att golvet ska hålla över tid kräver det att golvet klarar av och står emot dubbdäck och bilar. Polyuretanplasten är därför flexibel och ”ger med sig” vilket gör att golvet håller längre för mekanisk belastning. 
– Kort installationstid: Projektet hade en relativt kort installationstid vilket gjorde att de 11000 kvadratmetrarna färdigställdes på mindre än tre månader. 
– Estetiskt tilltalande: Den ljusa grå färgen har bidragit till en ljusoch fin inomhusmiljö. Den blå färgen bidrar dessutom till en mer lekfull känsla och gör hela intrycket mer tilltalande. 

Temafloor PU

  • Förarbete: Spackling av skarvar och lätt slipning för vidhäftning. 
  • Primer: Temafloor 400 från Tikkurila Sverige AB. 
  • Golv: Temafloor PU från Tikkurila Sverige
  • Topplack: Temafloor PU Deck från Tikkurila Sverige
  • Kulör: Körbanor och ramper är ljusgrå 0229 samt en blå färg i parkeringsrutor (PMS 634C)
  • Sand: Dynagripsand i ramper och körbanor. Vanlig sand i parkeringsrutorna. 

För mer information se Tikkurilas hemsida.


Utförandet

Innan beläggning krävdes ett ganska omfattande avjämningsarbete. Eftersom parkeringshuset är byggt i trä kunde man i byggfasen inte skapa fogfria mellanbjälklag med resultatet att relativt stora skarvar behövde avjämnas. Cirka 2500 meter spackling gjordes per plan och totalt rörde det sig om 4 plan. 

Projektet genomfördes under högsommaren 2018, vilken blivit känd som den varmaste sommaren någonsin sedan mätningarna startade för 250 år sedan. Den höga värmen gjorde att polyuretanplasten hade en tendens att bli flyktig (vattnig), vilket i förlängningen innebar ett ökat arbetstempo, då plasten tenderade att härda snabbare än vanligt. 

Fler Projekt