Slitstarka
golvlösningar

Heimdall Industrigolv bedriver golventreprenadverksamhet
och genomför golvarbeten över hela Sverige.

Vi genomför golvarbeten över hela Sverige!

Vårt fokus ligger mot företagskunder och vi jobbar med betonggolv, massagolv, natursten, renoveringar, avjämningar och infrastrukturella golvlösningar. Vårt utbud är brett för att möta många olika behov och vi kan arbeta med flera moment i samma projekt.

Heimdall startades 2003 i Gävle och har idag kontor i Stockholm, Gävle och Ljusdal. Vi vill vara en flexibel golventreprenör och jobbar därför med den golvlösning som vår kund efterfrågar. I förlängningen gör det att vi kan behandla fler golvytor och lösa fler problem åt våra kunder. I vår kundstock hittas Skanska, Peab, NCC, Jernhusen och många fler.

betonggolv-galleri

Golvlösningar

Projekt

Gatustensslipning, Gävle Centrum

Modern teknologi har gjort det möjligt att med relativt enkla medel lösa infrastrukturell degradering. Med diamantslipning ges möjligheten att renovera infrastrukturella ytor som broar och