Polyuretan och parkeringshus

Polyuretanbeläggning kan appliceras på asfalt, stål och betongunderlag vilket gör det till en allsidig beläggning. Vi rekommenderar polyuretan om du vill erhålla en hygienisk, flexibel och kemikalieressistent golvbeläggning. Den här typen av massagolv rekommenderar vi alltid i parkeringshus där kemikalier läcker och dubbdäck river ytan. Det är en nödvändighet att ha ett bra ytskikt för […]

Så får du rätt kunskap om golv

​Golventreprenörer är underutnyttjade i tidiga delar av projektprocessen, menar vi. Mässor och visningar är självfallet ett av de bästa sätten att få nyheter om golv från branschens leverantörer. Men för att få djupare kunskap om projektplanering eller konkurrensobereoende information om golv så kan det vara bra att vända sig till golventreprenörer. I dagsläget finns ingen […]

Så minskar du kostnaderna för storköksgolv

Förberedelser och planering är första nyckeln  ​Att planering är viktig aspekt när man ska sänka kostnader är kanske det minst överraskande i denna artikel. Det gör dock inte planeringsfaktorn mindre relevant. För det första så är det viktigt att poängtera att tidsmässigt ligger ofta golvarbeten sist i projektet. I synnerhet när det gäller massagolv av flytande […]